Momenteel zijn wij de website aan het vernieuwen.


Vanwege alle ontwikkelingen omtrent het Coronavirus en adviezen vanuit RIVM en andere instanties, is de Burcht van Haeften voorlopig gesloten. We houden uiteraard alle berichtgevingen en adviezen in de gaten. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij dit delen via de mail en social media.


Bloedprikken is wel mogelijk. Dit kan op maandag en donderdag van 8.00 uur tot 10.00 uur, 

alleen op afspraak via deze Link (www.ziekenhuisrivierenland.nl/prikpoli)


Wilt u meer informatie dan kunt u ons hier bereiken:


MFC Burcht van Haeften

Vredeplein 1

4175 HA Haaften

0418-841805

Email: info@burchtvanhaeften.nl

Mobiel Marieke: 06-23671614

Mobiel Emke: 06-83370339


Algemene informatie:


In Haaften is zo’n 20 jaar gewerkt aan de realisatie van een multifunctioneel gebouw. Hierin is plek voor de twee scholen uit het dorp, de BSO, een peuterspeelzaal, een bibliotheek, verscheidene gemeenschapsruimtes en een sportlocatie. Ook worden er zalen verhuurd aan verenigingen en commerciële partijen. Dit multifunctionele centrum is in de loop der jaren verworden tot een gemeenschapshuis.  Ons concept gaat er vanuit dat meerdere partners de verantwoording nemen om van Burcht van Haeften een succes te maken. Samenwerking en samen programmeren geeft een meerwaarde. Daarbij wordt ook veel gebruik gemaakt van vrijwilligers.


De Burcht van Haeften wil een centrale ontmoetingsplaats zijn en de huiskamer van Haaften, om de leefbaarheid binnen het dorp mede invulling te geven. Door schaalvergroting verdwijnen steeds meer publieke functies uit kleinere dorpen. In de Burcht komen alle sociale en maatschappelijke functies samen onder één dak. Het is dus echt een multifunctioneel centrum. Onderwijs, zorg, welzijn, sport, recreatie en cultuur komen samen. De Burcht werkt vanuit de visie dat actieve deelname aan het sociaal maatschappelijke leven leidt tot een gezonde, leefbare en stabiele omgeving, waarbij samenwerking centraal staat.